Conversation Between 0U812 and aventador

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ dịch vụ kế toán nha trang http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán ch tiền.

  Hạ Thiên dùng giọng không cho là đúng nói.

  - Nhưng bây giờ bọn cướp đă chạy đi, tôi c̣n phải đi bắt người, tôi đă rất bận rộn, cậu c̣n sinh chuyện như vậy sao?

  Lănh Băng Băng nghiến răng nghiến lợi nói.

  - Cảnh sát tỷ tỷ, cùng lắm th́ tôi đi bắt hai tên c̣n lại là được.

  Hạ Thiên vẫn không quan tâm.

  - Tôi không cần cậu hỗ trợ.

  Lănh Băng Băng tức giận nói:

  - Trước tiên tôi nhốt cậu hai ngày trong đồn cảnh sát, để cho Giang Hải yên tĩnh hai ngày.

  Cũng khó trách Lănh Băng Băng tức giận, sáng nay Cát Lỗi nói Mễ Hồng mất tích, chuyện này có liên quan đến Hạ Thiên.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1